+420 777 444 983 klimasluzby@gmail.com
Vyberte stránku

služby

Montáž

Montáž zahrnuje nutnost stavebních úprav, vzájemné propojení vnitřní a venkovní jednotky a elektrické připojení většinou venkovní jednotky na předepsaný jistič podle typu klimatizace. Jednou z podmínek záruky je odborná instalace. Cena odborné instalace není součástí ceny výrobku. Její cena je odvozena od konkrétních požadavků zákazníka a také podle specifikace místa instalace. Orientační cena běžné instalace se pohybuje od 5.000,- Kč, do 8.000,- Kč (bez DPH). 

Instalace v této cenové specifikaci zahrnuje:

 • montáž venkovní a vnitřní jednotky od země maximálně do výše 2,5m
 • zdálenost mezi venkovní a vnitřní jednotkou bude do 4m
 • prostup propojovacích trubek běžnou cihlovou zdí
 • uložení propojovacích trubek a odvod kondenzátu společně do plastové lišty
 • připojení k napájení do zákazníkem předem připraveného rozvodu ~ 220 – 240/50Hz
 • konzola pro uchycení venkovní jednotky, náklady na přepravu a ostatní vícepráce nejsou v ceně zahrnuty.

V ceně samotné certifikované montáže klimatizace od nás získáte ZDARMA:

 •  průraz zdí 
 • 3m propojovacího Cu potrubí
 • 3m komunikačního kabelu
 • 3m přívodního kabelu
 • hadici pro odvod kondezátu
 • uvedení klimatizace do provozu
 • dopravu do 100 km

Uvedená cena montáže neobsahuje pouze případy, kdy je k montáži nutné zabezpečit speciální a platí pouze pro klimatizace zakoupené u nás. 

U jinde zakoupených klimatizací nejsme schopni z technických důvodů garantovat uvedenou cenu montáže!